Experienţa noastră înfloreşte afacerea ta!

0737.989.714

Serviciile noastre

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice, în care scop trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

O imagine exactă a situaţiilor financiare îi ajută pe antreprenori să îşi înţeleagă şi să îşi gestioneze mai bine întreaga afacere.Situaţiile financiare oferă antreprenorilor informaţii preţioase despre datorii, active, capitaluri proprii şi profitabilitate într-o anumită perioadă de timp. Chiar şi cei care au un plan de afaceri, au nevoie de o imagine clară a afacerii pe care vor să o dezvolte.

Principalele servicii oferite de către firma noastră de contabilitate, sunt:

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA
 • Stabilirea obligaţiilor de plată
 • Efectuarea închiderilor lunare
 • Întocmirea tuturor declaraţiilor lunare, trimestriale, anuale
 • Depunerea declaraţiilor pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic
 • Transmiterea declaraţiilor cu semnătură electronică
 • Întocmirea unor situaţii statistice
 • Întocmirea unor situaţii către terţi (bancă, firmă de leasing, etc.)
 • Întocmirea unor situaţii către patronat
 • Contabilitate de gestiune
 • Întocmirea bilanţului contabil si certificarea bilanţului contabil
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
 • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanță cu cerințele specifice fiecărui client, conform normelor de grup/IFRS
 • Reglarea fișelor de evidentță pe plătitor și obținerea de certificate fiscale
 • Asistență la audit
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului.